PANS写真网

PANS写真网

 元素曰∶苦以泄滞血,甘以助元气,及治血妄行,此天门冬之功也。安期生采一寸九节菖蒲服,仙去。

治奔豚气香港脚,水气浮肿,宿食不消,五膈【发明】元素曰∶海藻气味俱浓,纯阴,沉也。 每服一字或半钱,温酒服。

苏恭言有三种∶大者曰苹,中者曰荇,小者即水上浮萍。补虚续绝,强阴健阳,悦泽肌肤,安和五脏,温中益力,疗痨损风虚,补肝明目。

秋冬取根,大者如拳,各有五棱瓣,似小甜瓜。弘景∶曰汝南郡属豫州。

孙真人元旦所饮辟邪屠苏酒中亦用之。一种就地生蔓,长数寸,开黄花,结实如覆盆而鲜红,不可食者,本草所谓蛇莓也。

以黑豆一斗,淘净。 ,音涉,张弓指也。

Leave a Reply