sm调教强制女m羞耻露出

sm调教强制女m羞耻露出

人被其螫,为露水所濡,乃成此疾。 花、实俱香,故以名之。

好古曰∶苦、酸,平。或遇大鱼放涎滑水中数里,船不能通,乃煮此洗其涎滑,寻化为水,则其治气消痰功力可知矣。

杜壬方载湖阳公方。 但作树高一、二丈许,木体轻虚无心。

韦宙《独行方》∶主疔疮及反花疮,并煎柳枝、叶作膏涂之。人家多植庭除间,俗谓之南天烛。

其实初夏生,大如弹丸,青绿色,至六、七月渐深红色,乃成熟。如不行,热茶催之。

 关陇间出者,叶似莽草,青黄色,背有紫点,雨多则并生,长及二、三寸。每服二钱,水一盏,煎六分,去滓温服。

Leave a Reply